home > woord en beeld >

Een typische 19de eeuwse panoven

Hoe zagen onze Schulense panovens er uit? Op basis van de rune in de Pannestraat en oude fotos maakten we een reconstructie. De oven was waarschijnlijk zon zes meter lang en 2 3 meter hoog, met aan de ene zijde een opening waarlangs de oven werd geladen (achterzijde, onzichtbaar op de tekening) en aan de voorzijde een ovendeur waarlangs de oven werd gestookt.

Deze tekening klopt ook ongeveer met de beschrijving uit het boekje van de familie Vos.

schets pannoven

De Schulense panovens waren allicht typische 19de eeuwse panovens, de zogenaamde "paepeoven". Dit waren ovens met een grote vulopening die bij het bakken dichtgemetst werd en n of meer stookopeningen die met een deur werden afgesloten.

In 2016 werd in Lottum, in Nederlands Limburg, door historicus Marcel Dings, bij toeval zo een oude 19de eeuwse panoven teruggevonden (foto Peter Bors).

schets pannoven


De beelden die te zien waren op een Nederlandse regionale televisiezender toonden een bijna intacte oude panoven waarvan de eigenaar dacht dat het gewoon een rare kelder was...
Zo moeten ook de Schulense panovens er hebben uitgezien! De afmetingen van de rune van de voormalige oven in de Pannestraat zijn wel wat groter.


beeld uitzending TVL (Nl)


Ter vergelijking, de foto's van de oven in de Pannestraat:Meer info en bronnen:
'De pannebakkerijen in Limburg, 1941-1844', W. Driesen, Volkskunde, nr. 3 (1981), p. 215-239.

Lees ook:


Den nieuwe panhoven is gezatten

De panoven in de Pannestraat

Panoven Jorissen in Loksbergen