home > woord en beeld >

De familie Vos

De familie Vos was als pannenbakkersfamilie waarschijnlijk het meest bekend in Schulen. Dat is niet zo verwonderlijk want ze waren zeker drie generaties als pannenbakkers actief. Van de familie Vos zijn er enkele interessante registers met betalingen en productiegegevens bewaard gebleven. Het oudste boekje begint ergens omstreeks 1790 en is waarschijnlijk van Pieter Jan Vos en van zijn zoon Pieter Jan jr. De andere registers zijn van de hand van Jozef Vos. Ze beslaan de periode van 1878 tot 1906, allicht het laatste jaar dat het bedrijfje van Jozef Vos pannen bakte.

We zochten de persoonsgegevens van de familie Vos op in de on-line registers van het Rijksarchief. Al onze gegevens zijn nu terug te vinden op Geneanet.

Pieter Jan Vos, geboren op 6 mei 1757, was gehuwd met Elisabeth Weyens. Ze hadden samen vier kinderen en woonden op het ogenblik van de volkstelling in 1796 in de Neerstraat. Als beroep werd werkman genoteerd.

De derde zoon van het gezin, Pieter Jan, werd geboren op 12 februari 1792. Hij was gehuwd met Dymphna Vrancken, geboren op 8 december 1799. Hij was pannenbakker en had zijn panoven op het eind van de Hoogstraat (nu aan de overkant van de spoorlijn Hasselt-Diest). Pieter Jan overleed op 1 juli 1869. Het gezin Pieter Jan Vos telde vier kinderen: Anna Maria, Jozef, Bertine en Henri.

Jozef Vos werd geboren op 25 november 1833. Hij huwde met Maria Catharina Smeets. Het gezin telde vier kinderen: Isidoor, Eduard, Eugenie en Henri. Jozef zette het bedrijf van zijn vader verder in de Hoogstraat.

Uit een aankondiging blijkt dat de oven van Pieter Jan Vos openbaar verkocht werd in 1879. Dit gebeurde waarschijnlijk om de familie-eigendommen te kunnen verdelen, want het is zijn zoon Jozef die vanaf dan het bedrijf verder zet. De registers van Jozef Vos beginnen ook in het jaar 1879.

Jozef Vos combineerde zijn werk als pannenbakker met zijn boerenbedrijf, was gemeenteraadslid en lid van het armenbureel.

De familie behoorde in die periode zeker tot de vooraanstaande families van het dorp. Zijn zoon Isidoor Vos werd in 1902 benoemd als gemeentesecretaris in Schulen. Eduard Vos werd priester gewijd in Luik in 1901, was kapelaan in Halen en pastoor in Borgloon. Eugenie Vos trouwde met Frans Aerts, onderwijzer en later schoolopziener (onderwijsinspecteur).

Jozef Vos verkocht zijn laatste pannen volgens zijn eigen notities in 1906, hij overleed in het begin van de eerste wereldoorlog op 6 december 1914 en werd 81 jaar oud.

Priesterwijding Eduard Vos
Priesterwijding Eduard Vos, links van hem Jozef Vos, rechts zijn moeder Maria Smeets (1901)


Lees ook:


Nieuwe kaarten!