home > woord en beeld >

De familie Vancosen

Henri (Henricus of Hendrik) Vancosen werd in Schulen geboren op 7 februari 1771 en was gehuwd met Joanna Maria Wirix. Ze hadden twee kinderen Joannes Vancosen, geboren op 6 december 1799 en Anne Catherine Vancosen, geboren op 9 april 1814 (zie stamboom op Geneanet).

Henri was pannenbakker in de Rey, hij had een panoven en een woning aan de Pannestraat. Hij staat vermeld in de inventaris in 1841. Zijn panoven is gelegen op het (toenmalig) kadastraat perceel C 70:

Deze pannebakkerij heeft eenen oven van omtrent 8000 pannen en werkt slechts met een tafel. Er worden ook blauwe pannen gebakken, maer de loodswerken zijn weynig uytgebreyd. .

Henri overleed op 24 mei 1850. Op dat ogenblik nam zijn zoon Joannes Vancosen het bedrijf over. Joannes werd ook al voor die datum als pannenbakker vermeld. Hij trouwde op 15 mei 1850 met Maria Catharina Weyens. Ze hadden geen kinderen.

We veronderstellen dat zijn bedrijf (na zijn overlijden in 1879?) in handen kwam van de familie Raymaekers (Joannes Vancosen was de broer van Anne Catherine Vancosen, de grootmoeder van Henri Raymaekers).

Ook Joannes was als ondernemer een belangrijk persoon in de gemeente. Hij was burgemeester van 1846 tot 1860.

Huwelijksakte Joannes Vancosen en Maria Catharina Weyens

We zochten de persoonsgegevens van de familie Vancosen op in de on-line registers van het Rijksarchief. Al onze gegevens zijn nu terug te vinden op Geneanet.


Meer info en bronnen:
Lijst van burgemeesters van Schulen op Wikipedia.

Lees ook:


De familie Raymaekers

Panovens in oude kaarten

De Schulense pannebakkers rond 1840