home > woord en beeld >

Herverdeling erfenis van Pieter Jan Vos in 1865


We beschikken over een kopie van een notarisakte uit 1865 waarbij de panoven van de familie Vos en enkele percelen grond worden samengevoegd en herverdeeld aan Pieter Jan Vos jr. en de kinderen van zijn overleden zus Catharina Vos (+1837) en haar echtgenoot Petrus Motmans (+1864). Het is een akte opgemaakt door notaris Henri Jean Bampts uit Lummen en gedateerd 28 februari 1865.
Blijkbaar waren de percelen grond en de panoven gedeeld eigendom van Pieter Jan jr. en de erfgenamen van zijn zus Catharina. Ze kregen ze allicht in eigendom na het overlijden van hun (groot)vader Pieter Jan Vos sr. in 1844.

De stamboom van het gezin van Pieter Jan Vos sr. kan geraadpleegd worden op Geneanet.

akte pagina 1 akte pagina 2 en 3

(Klik op de afbeeldingen voor een groter formaat)

Volgens de akte worden de bestaande kadastrale percelen 95, 96, 99a en 102 samengevoegd en gelijk verdeeld in twee even grote percelen waarbij de panoven blijkbaar op het zuidelijke perceel gelegen is: "bebouwt met eenen panoven". Het noordelijke deel gaat naar de kinderen van Catharina, nl. Dorothea, Louis en Henri Motmans. Het zuidelijke deel met de panoven (en blijkbaar ook een grote eik) gaat naar Pieter Jan jr.

Op deze kaart van de buurtwegenatlas (+/- 1841) is de situatie duidelijk. Langs de straat (verlengde van de huidige Hoogstraat) zien we vier verschillende percelen.

percelen Vos 1865

Op het bovenste perceel ligt in 1841 een lange droogloods, de oven ligt met andere gebouwen, waaronder waarschijnlijk ook een woonhuis, op de onderste drie percelen. In de akte is enkel sprake van de panoven. Allicht bestaan in 1865 de andere gebouwen al niet meer. Misschien is er wel nog een droogloods aanwezig, maar staat die dan ook op het zuidelijke perceel en wordt die niet afzonderlijk vernoemd.

Op de huidige kadasterkaart is de situatie na de verdeling goed herkenbaar. Het gaat om het noordelijke gedeelte, percelen C95c en C95f, en het zuidelijke deel, percelen C102d en C102e (perceel 'e' is blijkbaar de leemkuil).

percelen Vos 1865

Enkele jaren na deze verdeling, namelijk in 1869, overlijdt Pieter Jan jr. en zal zijn zoon Jozef Vos de pannenbakkerij verderzetten. Kort daarna werd een grote nieuwe panoven gebouwd met een aansluiting op de nieuwe spoorlijn Hasselt-Diest!

Een interessant weetje is nog dat Dorothea Motmans gehuwd is met Clemens Fredrix, gemeentesecretaris van Lummen van 1861 tot 1896. In de akte staat vermeld dat ze als vrouw 'ten dezen einde wordt geautoriseerd'. Dorothé en Clemens zijn de grootouders van de bekende kunstschilder en inspirator van het Openluchtmuseum Bokrijk Charles Wellens uit Lummen! (Hun dochter Mathilde Fredrix was gehuwd met brouwer Eugène Wellens, zijn zijn de ouders van Charles Wellens). Zo is Charles Wellens dus ook een afstammeling van de Schulense pannenbakkers!


Meer info en bronnen:
- Buurtwegenatlas, te raadplegen op de technische dienst van de gemeente of in het archief van de provincie.
  Je kan de buurtwegenatlas on-line bekijken via de website van het provinciebestuur.
- Kadaster on-line.
- De Limburgse stammen Frederix, website van Hugo Frederix
- Genootschap Charles Wellens
- Provinciaal Openluchtmuseum Bokrijk en de info over de Wellenshoeve

Lees ook:


Pannenbakkerijen in de buurtwegenatlas?

De Schulense pannenbakkers rond 1840

De familie Vos