Steenbakkerij Kamp Leopoldsburgfiche SB00014  


Steenbakkerij Kamp Leopoldsburg, ligging onbekend - 1873


Type
Steenbakkerij


Ligging
Toponiem: -
Adres: Militair Kamp, Leopoldsburg
Kadasterperceel: -
Coördinaten: 51,1078; 5,25573


Periode
+/- 1850


Eigenaar
Belgisch Leger?


Toestand
Gesloopt/verdwenen


Beschrijving/informatie/geschiedenis


Enkel bekend van de vermelding van de bedrijven in Leopoldsburg rond 1850. Allicht werd de steenbakkerij opgericht door het Belgisch leger voor de bouw van de militaire gebouwen op het kamp van Leopoldsburg.

Er bestaat ook een prentkaart van de aanlegplaats aan het Kanaal van Beverlo in Leopoldsburg met een binnenvaartschip geladen met bakstenen. Op de kade zijn verschillende grote stapels bakstenen zichtbaar. Het is niet duidelijk hoe we dit moeten interpreteren: werd het schip hier geladen of gelost?

Het Kanaal naar Beverlo is een aftakking van het Kanaal Bocholt-Herentals ter hoogte van het gehucht "Blauwe Kei" te Lommel. De bouw werd gestart in 1854 en was drie jaar later reeds afgerond. Het kanaal werd voornamelijk om militaire reden gegraven, nl. de garnizoensplaats Leopoldsburg opgericht die voor de bevoorrading en het transport van zwaar militair materiaal behoefte had aan goede toegangswegen.

Leopoldsburg is ontstaan als een gepland dorp rond het miliitair kamp dat in 1835 werd opgericht. Het militaire domein heette aanvankelijk Kamp van Beverlo. De burgers die in het kamp woonden werden vanaf 1842 verplicht het kampdomein te verlaten en zij mochten zich vestigen in een vanaf de tekenplank ontworpen verkaveling. Deze verkaveling kreeg de naam die op de ontwerpen vermeld stond in 1842, namelijk Bourg (naar de planontwerper, Bourg uit Bois-du-Luc, en het bij aardrijkskundige namen vaak voorkomende suffix '-bourg'). In 1850 werd er uit dynastieke overwegingen de voornaam van de eerste Belgische vorst aan toegevoegd en werd deze nieuwe gemeenschap bij wet van 4 juni 1850 afgesplitst van de gemeente Beverlo tot een eigen gemeente Bourg-Léopold. De vernederlandsing werd een feit op 14 juni 1932 wanneer de naam Leopoldsburg officieel werd bekrachtigd.

De nieuwe gemeente Bourg-Leopold telde bij haar ontstaan in 1850 al verschillende belangrijke bedrijfjes. Zo was er volgens de beschrijving een molen die deel uitmaakte van een landbouwcomplex met een jeneverstokerij en een bierbrouwerij. Verder trof men er, naast talrijke kleine ambachten, een kaarsenfabriek, een tabakmanufactuur, een steenbakkerij en een kanaalhaven aan.


Meer foto's


Bronnen
- Wikipedia over Leopoldsburg
- Wikipedia over het Kanaal naar Beverlo
- ETWIE over Leopoldsburg