Panoven Helleweg fiche PWOD047  


Panoven Helleweg


Naam
Panoven Helleweg (inventarisnummer 47)


Type
Pannenoven


Ligging
Toponiem: Helleweg
Adres: Kortessem
Kadasterperceel: B 6 (oud)
Coördinaten: 50,8786; 5,4251


Periode
<1841 tot 1906 (afbraak)


Eigenaar
De Schrieber Ferdinandus Josephus We., barones, Vliermaalroot


Toestand
Gesloopt/verdwenen.


Beschrijving/informatie/geschiedenis

Beschrijving (bron: W. Driesen):
" Bestaet in een afdak, langs de straet van Vliermael naer Diepenbeek gelegen, bevattende eenen oven waerin men 9 ŕ 10,000 pannen kan bakken. Alles in middelmatigen staet. "


Over de eigenares, barones De Schrieber vinden we voorlopig niet meer informatie. De pannebakker was een zekere André Loix (Lox?).
In 'Wonen in Vliermaal, Kortessem, Guigoven en Wintershoven in 1842' lezen we het volgende: "Van de weduwe Lox in Sint-Truiden pachtte dezelfde Lox een pannenbakkerij in Vliermaal, langs de weg die naar Diepenbeek voerde. De installatie bestond uit een afdak en een oven waarin tot 10.000 pannen gebakken konden worden. De diensten van het kadaster legden het kadastraal inkomen ervan vast op 30 gulden per jaar."
Deze André Lo(i)x was blijkbaar ook molenaar van de olieslagmolen in Vliermaal.

Op 11 september 1905 worden 'de materialen van den panoven' openbaar verkocht door rentenier-grondeigenaar Edouard de Fraipont. Blijkbaar is die op dat ogenblik eigenaar van de oven 'aan Wermerbosch'. Daaruit komen we te weten dat er (uiteraard) ook 'karelen' werden gebakken; dat de oven over een 'aardmolen' en 'balans' beschikte en over een 'oven met nieuwen ijzeren rooster'.
Volgens de kadastergegevens werd de oven kort nadien, in 1906, gesloopt...


Meer foto's


Bronnen
- De pannebakkerijen in Limburg, 1941-1844', W. Driesen, Volkskunde, nr. 3 (1981), p. 215-239.
- Beeldbank Tongeren