Panoven Hommelenberg fiche PWOD046  


Panoven Hommelenberg


Naam
Panoven Hommelenberg (inventarisnummer 46)


Type
Pannenoven


Ligging
Toponiem: Hommelenberg
Adres: Maastrichtersteenweg 3700 Tongeren
Kadasterperceel: B 260 (oud)
CoŲrdinaten: 50,7835; 5,4796


Periode
<1841 tot 1875 (afbraak)


Eigenaar
Moens Hendrik Frans, aannemer, Tongeren


Toestand
Gesloopt/verdwenen.


Beschrijving/informatie/geschiedenis

Beschrijving (bron: W. Driesen):
" Deze pannenbakkerij is zamensgesteld uit eenen oven van omtrent de 10.000 pannen en twee schoppen. Het een en ander in zeer middelmatige toestand. Men maekt er afwisselend blaauwe en roode pannen en werkt er even zoo als hierboven (nr. 45) gezegd is het geheele gunstige jaergetij. "


Voorlopig beschikken we niet over meer informatie over deze panoven. Waarschijnlijk was Hendrik Frans Moens niet alleen aannemer, maar ook de pannenbakker. Er werden blijkbaar naast dakpannen ook drainagebuizen geproduceerd (verslag van een geologische excursie in 1873).

De oven is zichtbaar op het primitief kadaster en de Buurtwegenaltlas, maar ook nog op de militaire kaart van 1873 (1865) en 1904.
Misschien was deze oven de voorloper van Pannenfabriek Tongroises (1885) die vlakbij gelegen was.


Meer foto's


Bronnen
- De pannebakkerijen in Limburg, 1941-1844', W. Driesen, Volkskunde, nr. 3 (1981), p. 215-239.