Panoven Gebroek fiche PWOD044  


Panoven Gebroek


Naam
Panoven Gebroek (inventarisnummer 44)


Type
Pannenoven


Ligging
Toponiem: Gebroek
Adres: Tongeren
Kadasterperceel: A 144 (oud)
Coördinaten: 50,7909; 5,4587


Periode
<1841 tot <1879 (verdwenen na aanleg spoorlijn Tienen-Tongeren)


Eigenaar
Tongeren, het hospitaal, , Tongeren


Toestand
Gesloopt/verdwenen.


Beschrijving/informatie/geschiedenis

Beschrijving (bron: W. Driesen):
" Grooten oven goed ingerigt en geschikt om blaauwe pannen te maken, met gebouwen aen beide kanten daar aen palende, eene groote en eene kleene droogplaets vast en hegt gebouwd. Deze pannenbakkerij is bij den steenweg gelegen. "


Op de inventaris voor het primitieve kadaster staat als pannebakker vermeld 'weduwe Joseph Clerinx'.
Voorlopig beschikken we niet over meer informatie over deze panoven, noch over deze pannenbakkers.

De pannenoven zelf verdween bij de aanleg van de spoorlijn Tienen-Tongeren.

De spoorlijn Tienen-Tongeren liep in de praktijk tussen Drieslinter en Tongeren (spoorlijn 23). Vanaf 1870 werd er gelobbyd voor de aanleg van een goederenspoorlijn Tienen – Sint-Truiden - Tongeren – Visé. Deze spoorweg was bedoeld voor transport van suikerbieten naar de fabrieken van Tienen, Hoepertingen en Sint-Truiden, transport van vee van en naar de markten van Tienen en Tongeren, voor de opkomende export van de fruitteelt in Haspengouw en strovlechtwerk uit de Jekervallei en transport van kalksteen uit de mergelontginningen nabij Visé. Er werden verschillende concessies ingediend voor deze verbinding door private investeerders, maar enkel het traject Drieslinter-Tongeren werd vergund. De staat vreesde immers te veel concurrentie met de eigen, al bestaande, spoorlijn Tienen-Landen-Luik.
De opdracht tot aanleg van de spoorweg en stationsgebouwen werd in 1875 vergund aan de Banque de Belgique en moest binnen de 3 jaar opgeleverd worden. Dit lukte voor het gedeelte Neerlinter-Sint-Truiden, dat op 27 mei 1878 ingereden werd. Het verdere traject richting Tongeren liep echter vertraging op en werd pas geopend op 10 september 1879.

Op 29 september 1957 werd het reizigersverkeer op de lijn opgeheven. Het goederenverkeer bleef nog tot in de jaren 1970 rijden en werd geleidelijk afgebouwd. Daarna werden ook de sporen opgebroken. Op een groot deel van de bedding werd door de provincie Limburg het toeristisch fietspad aangelegd.Meer foto's


Bronnen
- De pannebakkerijen in Limburg, 1941-1844', W. Driesen, Volkskunde, nr. 3 (1981), p. 215-239.
- Onroerend Erfgoed Vlaanderen: Spoorwegbedding lijn 23 Drieslinter-Tongeren
- Over Spoorlijn 23 op Wikipedia