Panoven De Panhoven (Gasthuisbosdreef) fiche PWOD043  


Panoven Panhoven


Naam
Panoven De Panhoven (Gasthuisbosdreef) (inventarisnummer 43)


Type
Pannenoven


Ligging
Toponiem: De Panhoven
Adres: Gasthuisbosdreef, 3700 Tongeren
Kadasterperceel: A 33 (oud)
Coördinaten: 50,7924; 5,4526


Periode
<1841 tot 1945 (afbraak gebouwen in 1968)


Eigenaar
Tongeren, het hospitaal, Tongeren


Toestand
Gesloopt/verdwenen.


Beschrijving/informatie/geschiedenis

Beschrijving (bron: W. Driesen):
" Deze pannenbakkerij is zamengesteld uit twee ovens en drie ruimte schoppen, het een en ander is middelmatige staet. De ovens houden elk omtrent de 10.000 pannen en men werkt er gewoonlijk met geheele gunstige jaergetij. "


De uitbater van deze pannenoven was de familie Christiaens. De familie huurde de gronden van de feitelijke eigenaar, het Gasthuis van Tongeren (later het OCMW). De familie Christiaens was een echte pannenbakkersfamilie die in Tongeren verschillende steenbakkerijen en pannenovens bezat. Deze pannenoven werd waarschijnlijk al voor 1840 opgericht door Henri Christiaens, gehuwd met Joséphine Hoegaerts. Na zijn overlijden in 1864 werd de oven verder uitgebaat door zijn oudste zoon Jean Christiaens, gehuwd met Marie Joséphine Vanderijst (of Vanderyst). Jean overleed in 1899. Dan neemt zijn zoon Henri het over. Henri Christiaens (1863-1942) was achteeenvolgens gehuwd met Anna Maria Louisa Rubens en Jeanne Huygen. Rond 1933 gaat hij samenwerken met zijn neef Jean Christiaens, gehuwd met Paula Nicolaï. Vanaf 1938 zet Jean het bedrijf alleen verder. De problemen tijdens tweede wereldoorlog zorgen er voor dat het bedrijf kort daarna volledig wordt stopgezet. Op dat moment is het fabrieksterrein blijkbaar nog steeds eigendom van het OCMW, de opvolger van het vroegere Gasthuis.

De pannenoven lag langs de huidige Gasthuisbosdreef, maar had vroeger Hasseltsesteenweg als adres. Het was van in het begin een relatief grote fabriek met, volgens de beschrijving uit de inventaris van rond 1840, twee ovens en drie ruime droogloodsen. Op de latere militaire kaarten ziet men verschillende combinaties van ovens en droogloodsen. Eigenaardig is dat op de recentste kaarten opnieuw (?) de vorm te zien is van de oude kadasterkaart uit 1843...
De kleigroeve lag waarschijnlijk in het steegje achter de pannenoven.

Andere pannenovens die door de familie Christiaens werden uitgebaat waren de de panoven op het Geebroek en de steenbakkerij Christiaens-Vandenryst aan de Koninksemsteenweg.


Meer foto's


Bronnen
- De pannebakkerijen in Limburg, 1941-1844', W. Driesen, Volkskunde, nr. 3 (1981), p. 215-239.
- Informatie van Luc Christiaens over de pannenbakkersfamilie Christiaens (waarvoor dank!)
- Industrieel erfgoed Tongeren, tijdens de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw