Panoven Rey (Vancoosen) fiche PWOD036  


Panoven Rey (Vancoosen)


Naam
Panoven Rey (Vancoosen) (inventarisnummer 36)


Type
Pannenoven


Ligging
Toponiem: Rey
Adres: Pannestraat, 3540 Schulen (Herk-de-Stad)
Kadasterperceel: C 70 (oud)
CoŲrdinaten: 50,9642; 5,1997


Periode
<1841 tot 1846 (1879?) (afbraak)


Eigenaar
Vancoosen Hendrik, landbouwer, Schulen


Toestand
Gesloopt/verdwenen


Beschrijving/informatie/geschiedenis


Beschrijving (bron: W. Driesen):
" Deze pannebakkerij heeft eenen oven van omtrent 8000 pannen en werkt slechts met een tafel. Er worden ook blauwe pannen gebakken, maer de loodswerken zijn weynig uytgebreyd. "


In deze omgeving werden zeker al pannen gebakken rond 1730, allicht vroeger. Op de kaart van Villaret uit 1748 staat op deze lokatie de vermelding 'Thuillerie'. De gebouwen zijn niet heel duidelijk. Allicht gaat het om een woonhuis en een droogloods. Ook de ontginning van klei lijkt te zijn getekend. De oven zou in die periode eigendom geweest zijn van Petrus Anthonius Frederix, een welgesteld advocaat uit Hasselt.

Op de Ferrariskaart uit 1777 ziet het er anders uit: het woonhuis op het eind van de huidige Hoogstraat staat er nog, maar de pannenloods niet meer. De ontginning van klei is opgeschoven naar het oosten en er staat een klein gebouwtje bij. Het is allicht de familie Vos die op deze plaats rond 1790 pannen bakt.

In het primitief kadaster en in de Buurtwegenatlas zien we tussen de Hoogstraat en de Pannestraat wel vijf droogloodsen. Twee er van liggen achter elkaar, de voorste aan de Pannestraat (perceel C70) is die van Hendrik Vancosen (1771-1850) en zijn zoon Johannes Vancosen.

De kaart Vandermaelen is deels gebaseerd op de informatie van het kadaster, vandaar dat we hier dezelfde gebouwen zien. Op de kaart uit 1873 bestaat de de panoven van de familie Vancosen niet meer. Verderop in de Pannestraat zien we op dat ogenblik wel de nieuwe pannenoven van Henri Rayaekers. We veronderstellen dat die waarschijnlijk de panoven van de familie Vancosen overnam na het overlijden Johannes en vervolgens verderop een nieuwe panoven bouwde. Joannes Vancosen was immers de broer van Anne Catherine Vancosen, de grootmoeder van Henri Raymaekers.

De familie Vancosen was een van de bekende pannebakkersfamilies in Schulen. De zoon van Hendrik Vancosen, Johannes, volgde zijn vader niet alleen op als pannenbakker, maar was ook burgemeester van Schulen. Lees er alles over op onze website over de Schulense Pannen en Pannenbakkers!


Meer foto's


Bronnen
- De pannebakkerijen in Limburg, 1941-1844', W. Driesen, Volkskunde, nr. 3 (1981), p. 215-239.