Panoven Rey (Vos) fiche PWOD034  


Panoven Rey


Naam
Panoven Rey (Vos) (inventarisnummer 34)


Type
Pannenoven


Ligging
Toponiem: Rey
Adres: Stokerijstraat (vroeger Hoogstraat) 3540 Schulen (Herk-de-Stad)
Kadasterperceel: C 96 en 81 (oud)
Co÷rdinaten: 50,9632; 5,1951


Periode
<1730 tot 1879 (afbraak)


Eigenaar
Vos Pieter Jan, pannebakker, Schulen


Toestand
Gesloopt/verdwenen


Beschrijving/informatie/geschiedenis

Beschrijving (bron: W. Driesen):
" Bestaet uit enen oven, sterk doortimmerd om er blauwe pannen te kunnen maken en inhoudende 8 Ó 9000 stuks. De loodswerken in tamelijk goeden staet en zeer uytgebreydt, zijn gelegen op de twee hiertegen gemelde percelen. De pannen dezer gemeente zijn om hare goede hoedheyd be(r)oemd. "


Op deze plek werden zeker al pannen gebakken rond 1730, allicht vroeger. Op de kaart van Villaret uit 1748 staat op deze lokatie de vermelding 'Thuillerie'. De gebouwen zijn niet heel duidelijk. Allicht gaat het om een woonhuis en een droogloods. Ook de ontginning van klei lijkt te zijn getekend. Op dat ogenblik is het allicht de familie Vos nog niet die hier pannen bakt. De oven zou in die periode eigendom geweest zijn van Petrus Anthonius Frederix, een welgesteld advocaat uit Hasselt.

Op de Ferrariskaart uit 1777 ziet het er anders uit: het woonhuis op het eind van de huidige Hoogstraat staat er nog, maar de pannenloods niet meer. De ontginning van klei is opgeschoven naar het oosten en daar staat blijkbaar wel een klein gebouwtje: een oven misschien? Het is allicht de familie Vos die op deze plaats rond 1790 pannen bakt.

In het primitief kadaster en in de Buurtwegenatlas zien we tussen de Hoogstraat en de Pannestraat wel vijf droogloodsen. Van deze panovens weten we ook wie de eigenaars waren. Twee van de pannenloodsen, het kortst bij de Hoogstraat, zijn die van Pieter Jan Vos (percelen 96 en 81). De kaart Vandermaelen is deels gebaseerd op de informatie van het kadaster, vandaar dat we hier dezelfde gebouwen zien. Rond die periode, in 1856, laat pannenbakker Vos een nieuwe oven bouwen.

De lange structuur in het midden (perceel C77) is geen droogloods, maar een uitgegraven put of greppel. Op het primitief kadaster is deze structuur blauw gekleurd! Op andere kaarten is deze dus fout overgenomen alsof het ook een gebouw is.

Op de kaart uit 1873 is de situatie erg veranderd. De spoorlijn is aangelegd en van de panovens uit de Buurtwegenatlas zijn er maar twee loodsen meer zichtbaar: links de pannneloods van de familie Vos.

Op de stafkaart van 1903 (deze stafkaart werd blijkbaar gemaakt in 1884 en een aantal maal zonder wijzigingen heruitgegeven, de laatste keer dus in 1903) ligt op het eind van de Hoogstraat ligt nog steeds dezelfde pannenbakkerij met een lange droogloods en twee kleine gebouwtjes. Meer naar links ligt de nieuwe grote pannenfabriek van de familie Vos.

De familie Vos was een van de belangrijkste pannebakkersfamilies in Schulen. Ze waren zeker drie generaties actief, tot vlak voor de eerste wereldoorlog. Lees er alles over op onze website over de Schulense Pannen en Pannenbakkers!


Meer foto's


Bronnen
- De pannebakkerijen in Limburg, 1941-1844', W. Driesen, Volkskunde, nr. 3 (1981), p. 215-239.