Panoven Aen het Molenhuis fiche PWOD021  


Panoven Aen het Molenhuis


Naam
Panoven Aen het Molenhuis (inventarisnummer 21)


Type
Pannenoven


Ligging
Toponiem: Aen het Molenhuis
Adres: Heirweg, 3680 Maaseik
Kadasterperceel: A 1482 (oud)
CoŲrdinaten: 51,0996; 5,7829


Periode
<1842 tot 1904 (afbraak)


Eigenaar
Driane Jan Melchior en consoorten, landbouwer, Maaseik


Toestand
Gesloopt/verdwenen.


Beschrijving/informatie/geschiedenis

Beschrijving (bron: W. Driesen):
" Deze pannenbakkerij beslaet eenen grond nabij het huis en is zamengesteld uit eene groote driehoekige droogerij, waer 2 ovens eenen voor 4000 en eenen voor 2800, dienende voor blauwe pannen te maken. Deze is oogenblikkelijk gedeeltelijk ingesort. De potaerde wordt anderhalve mijl van hier getrokken. "


De familie Driane waren belangrijke pannenbakkers in Maaseik. Ze waren zeker drie generaties actief, op basis van de vermeldingen in de Almanakken van voor 1833 tot na 1888. Deze familie was eigenaar van de Panoven Aen het Molenhuis die vermeld staat in de inventaris van 1840. Jan Melchior Driane was waarschijnlijk de eerste eigenaar.

Deze pannenoven was volgens kadastergegevens actief tot 1904. Het is niet duidelijk of de oven tot dan ook eigendom bleef van de familie Driane.

De kleinzonen van het broer van Jan Melchior, nl. Jules (1846-1909) en Joannes Christianus (1845-1919) begonnen volgens auteur Marc Hanson kort voor 1900 een pannenfabriek in Aldeneik die tot 1901 zou bestaan.


Meer foto's


Bronnen
- De pannebakkerijen in Limburg, 1941-1844', W. Driesen, Volkskunde, nr. 3 (1981), p. 215-239.
- Maaseik, ontstaan en groei van een grensstad, Martin Boonen, Hubert Heymans, Marc Hanson, Standaard Uitgeverij, 1994.