Panoven Over den bosch fiche PWOD015  


Panoven Over den Bosch


Naam
Panoven Over den bosch (inventarisnummer 15)


Type
Pannenoven


Ligging
Toponiem: Over den bosch
Adres: Overbosstraat, 3730 Hoeselt
Kadasterperceel: D 607 (oud)
CoŲrdinaten: 50,8664; 5,4624


Periode
<1842 tot 1880 (afbraak)


Eigenaar
Croughs Jan, landbouwer, Hoeselt


Toestand
Gesloopt/verdwenen.


Beschrijving/informatie/geschiedenis

Beschrijving (bron: W. Driesen):
" Een nieuwe onlangs opgerichte pannenbakkerij bevattende een oven inhoudende omtrent 6000 pannen. Dezen oven ofschoon maer zedert de maend april 1842 bestaende is alreeds gescheurt opverschillende plaetsen, met droogplaetsen deels gedekt met pannen, deel met stroo, rustende op eike palen. Alle houte werk is zeer ligt en daert door weinig duurzaemheid en sterkte aenbiedende. "


In een inventaris voor de volkstelling van 1820 vermeldde ambtenaar van de gemeente Hoeselt in de lijst met 'de opgaven der Fabrijken en Werkwinkels' ook dat er 'pannenbakkerijen' in de gemeente actief waren. Dit is dus meer dan 20 jaar voor de inventaris voor het primitief kadaster. Eigenaardig genoeg is er uit die inventaris van 1820 niet meer informatie bekend, terwijl dat voor andere 'fabrijken' wel het geval is...
Het is niet duidelijk of dit over dezelfde pannenoven of over dezelfde lokatie gaat. Volgens de beschrijving uit de inventaris van het primitief kadaster zou de beschreven oven pas in april 1842 gebouwd zijn...

De panoven ligt in de buurt van het kasteel Terbos. Misschien was er wel een relatie tussen de panoven en het kasteel. Dat was wel op meer plaatsen in Limburg het geval.

Op het primitief kadaster en op de buurtwegenatlas zijn twee gebouwtjes zichtbaar op perceel 607, het bijbehorende woonhuis ligt blijkbaar op perceel 610. Allicht is het een kleine droogloods en de vrijliggende (ronde) panoven. De beschrijving van de gebouwen in het primitief kadaster is niet erg 'positief'...

Op de militaire kaart van 1873 en die van 1904 zijn de gebouwtjes die ook zichtbaar zijn op het primitief kadaster en de buurtwegenatlas nog steeds zichtbaar (later niet meer). Het is echter niet duidelijk of de panoven in 1904 nog wel bestaat. Uit een aankondiging van een openbare verkoop uit 1898 van 'slaghout' wordt er verwezen naar de 'pannenoven te Overbosch'. Het is niet duidelijk of dat dit betekent dat de panoven dan nog actief is. Uit de kadastergegevens zou blijken dat de panoven reeds in 1880 werd afgebroken.

Over de eigenaar(s) of de pannenbakker(s) is momenteel niet meer informatie beschikbaar.


Meer foto's


Bronnen
- De pannebakkerijen in Limburg, 1941-1844', W. Driesen, Volkskunde, nr. 3 (1981), p. 215-239.
- Website Hoeselt Vrugger over de De Hoeseltse statistieken van 1820
- Over kasteel Terbos op Onroerend Erfgoed