Panoven Runxt fiche PWOD013  


Panoven Runxt


Naam
Panoven Runxt (inventarisnummer 13)


Type
Pannenoven


Ligging
Toponiem: Runxt
Adres: Oude Maasstraat, 3500 Runkst (Hasselt)
Kadasterperceel: F 913 (oud)
CoŲrdinaten: 50,9204; 5,2934


Periode
<1842 tot 1901 (afbraak)


Eigenaar
Depotesta Delheid Karel Louis, rentenier, Luik


Toestand
Gesloopt/verdwenen.


Beschrijving/informatie/geschiedenis

Beschrijving (bron: W. Driesen):
" Deze pannenbakkerij heeft twee goede ovens voor 10.000 pannen vervolgens drij werktafels, drij droogplaetsen. Boven en behalven de pannen maekt men er ook roode en blauwe vloer leyen van zeer goede hoedanigheid. De werktuigen zijn vrij groot, wel geplaetst en in goeden staat. "


De familie De Potesta was op het ogenblik van de inventaris allicht enkel eigenaar van de panoven. Het gaat om een grote adelijke familie, o.m. uit het Luikse, die grootgrondbezitters waren. Blijkbaar hadden ze dus ook in Hasselt eigendommen, waaronder deze panoven in Runkst.

Voorlopig weten we niet meer over deze pannenfabriek. De oven zou zijn uitgebaat door de Runkstse familie Quintens. Momenteel ligt er nog steeds een gerenoveerde hoeve op dit perceel.

Volgens de beschrijving was het een vrij uitgebreide pannenfabriek met twee grote ovens. Allicht werkten er heel wat arbeiders tijdens het productieseizoen. Het is opvallend dat ook de productie van vloertegels uitdrukkelijk vermeld wordt. De pannenfabriek was tientallen jaren actief, tot in 1901.

De anekdote over de Hasseltse reus De Langeman bleek bij nader onderzoek niet over deze pannenbakkerij te gaan, maar wel over een 'tuilerie' langs de Boomkensstraat.


Meer foto's


Bronnen
- De pannebakkerijen in Limburg, 1941-1844', W. Driesen, Volkskunde, nr. 3 (1981), p. 215-239.
- Vaart Heemkunde Hasselt, stukje over deze pannenbakkerij met extra informatie