Panoven Aen veewijerstraet (Broeren) fiche PWOD006  


Panoven Aen veewijerstraet (Broeren)


Naam
Panoven Aen veewijerstraet (inventarisnummer 6)


Type
Pannenoven


Ligging
Toponiem: Aen veewijerstraet
Adres: Malta, 3960 Bree
Kadasterperceel: B 144 (oud)
Co÷rdinaten: 51,1426; 5,6024


Periode
<1842 tot 1869 (afbraak)


Eigenaar
Broeren Arnold, aannemer, Bree


Toestand
Gesloopt/verdwenen.


Beschrijving/informatie/geschiedenis

Beschrijving (bron: W. Driesen):
" idem nr. 5"

Beschrijving nr. 5:
" Twee ovens waer van eene dienende voor blauwpannen te maken en eene grooten drijkantigen schob. Men werkt er ontrent 20 mael des jaers en maekt iederen keer 8000 pannen. Alles is van ene goede inrigting. "


De verantwoordelijke landmeter voor de inventarisatie van het primitief kadaster vond het blijkbaar niet nodig een exacte beschrijving voor deze panoven te maken. Nochtans zijn deze twee panovens erg verschillend. Panoven nr. 5 is de panoven van de familie Hentjens aan het bassin van het kanaal. Die heeft een heel andere vorm dan deze panoven van de familie Broeren.

Arnold Broeren (Bree, 1799-1886) was getrouwd met Maria Josephina Van Eijgen (Bree, 1801-1844). Hij was niet alleen eigenaar en pannenbakker van deze panoven, hij was ook nog landbouwer, houtkoopman en grondeigenaar. Samen hadden ze tien kinderen. Opvallend is dat een van hun kinderen, nl. Marie-Elisabeth Broeren (░1825) in 1863 in Parijs trouwt met ene Joseph Jean Marie Mevel. Marie-Elisabeth is volgens de huwelijksakte 'modiste', haar schtgenoot is 'zingeur' (zinkbewerker).

De panoven werd blijkbaar afgebroken in 1869. Arnold Broeren is dan ongeveer 70 jaar oud. Het gebouw van de panoven is niet (in dezelfde vorm) terug te vinden op de militaire kaart van 1873.


Meer foto's


Bronnen
- De pannebakkerijen in Limburg, 1941-1844', W. Driesen, Volkskunde, nr. 3 (1981), p. 215-239.
- Geneanet, de bevolking van Bree van 1797 tot 1912 door Louis Schepers
- Archives de Paris