Panoven Brandepoelfiche POWD001 


Panoven Brandpoel


Naam
Panoven Brandepoel (inventarisnummer 1)


Type
Pannenoven


Ligging
Toponiem: Brandepoel
Adres: Brandepoelstraat 37-38, 3570 Alken
Kadasterperceel: H48 (oud)
CoŲrdinaten: 50,8693; 5,2473


Periode
<1830 tot 1864 (afbraak)


Eigenaar
Marcel Moreau, rentenier, Alken. Geen gegevens over de pannenbakker in de inventaris.


Toestand
Gesloopt/verdwenen


Beschrijving/informatie/geschiedenis

Beschrijving (bron: W. Driesen):
"Zamengesteld uit een afdak, genoegzaem verheven en sterk gebouwt, hebbende eenen oven waerin men 10.000 roode pannen kan bakken. In goeden staet op 10 minuten afstand van den weg gelegen, de aerde bevind zicb ter plaets zelfs. "


De panoven was gelegen op het domein van Kasteel Brandepoel. Dit kasteel dateert oorspronkelijk uit 1809 en werd in de de loop van de jaren verschillende keren verbouwd. Het voormalige kasteeldomein ligt ten westen van de dorpskern van Alken, op de grens met Kozen.
De pannenbakkerij zou er al in 1830 zijn geweest en lag langs de toegangsdreef vanaf de weg Hasselt-Sint-Truiden naar het kasteel. In de kadastrale legger van 1843 staat Marcel Moreau als eigenaar vermeld. De pannenbakkerij wordt volgens de kadastrale gegevens afgebroken in 1864.

In 1860 werd het kasteeldomein verkocht aan Mathilde Joanna Ernestine Travers, weduwe van baron Eduardus de Potesta uit Luik, die er ook woonde. Ze schenkt het in 1885 aan Laura Francina Antonia Travers de Jever, weduwe van baron Charles Whettnal, die het aan haar zoon Edmond Whettnal nalaat. Deze familie bezat ook het aangrenzende kasteeldomein van Nieuwenhoven (Sint-Truiden).

Het is niet bekend wie de eigenlijke pannenbakkers waren.


Meer foto's


Bronnen
- De pannebakkerijen in Limburg, 1941-1844', W. Driesen, Volkskunde, nr. 3 (1981), p. 215-239.
- Over kasteel Brandpoel op Onroerend Erfgoed