Panoven De Langeman fiche POAN021  


Panoven De Langeman


Naam
Panoven De Langeman


Type
Pannenoven


Ligging
Toponiem: Runkst
Adres: tussen Boomkensstraat en Fonteinstraat, 3500 Hasselt
Kadasterperceel: -
Coördinaten: 50,9273, 5.3326


Periode
+/-1810


Eigenaar
-


Toestand
Gesloopt/verdwenen.


Beschrijving/informatie/geschiedenis

Deze pannenoven of 'tuilerie', die gelegen was in de Hasseltse stadswijk Runkst, tussen de Boomkensstraat en de Fonteintstraat, is bekend als de lokatie waar de Hasseltse reus De Langeman in zijn huidige gedaante het leven zag. De Hasseltse reus, ook 'Don Christophe', werd op vraag van de heropgerichte Rederijkerskamer in 1810 opnieuw gebouwd door Melchior Tieleman. Die had uiteraard veel plaats nodig voor zijn reus en maakte gebruik van een pannenfabriek "entre le Boomkens- et le Fonteinstraat". Volgens de ankedote werd de nieuwe Langeman 'geboren' op 15 augustus 1810! De reus is zo'n 5 meter hoog. De pannenbakkerij zal in elk geval een hoge droogloods gehad hebben!

In een artikel uit 1912 staat een en ander als volgt beschreven:

"C'est ce même Tieleman qui exécuta un portrait de Napoléon, placé par le maire dans la salle du conseil municipal; c'est aussi lui, qui avec le concours des ses élèves, restaura le Langenman et lui donna une forme plus artistique en s'inspirant du géant de la ville d'Anvers. Il avait été chargé de cette besogne par le conseil d'administration de la nouvelle société de rhétorique qui s'était reconstituée en l'an VII de la république française et avait pris nom société d'art dramatique. Le travail fut exécuté dans une tuilerie, entre le Boomkens- et la Fonteinstraat."

Melchior Tieleman (1784-1865) was afkomstig van Lier en woonde van 1810 tot 1813 en van 1819 tot 1824 enkele jaren in Hasselt als leraar van een tekenschool. Hij werd later directeur van de Lierse kunstacademie en was een bekwaam historieschilder.

Over de pannenbakkerij zelf was tot nu toe niets bekend (ze krijgt daarom voorlopig de naam van de Hasselt stadsreus!). Ook op oude kaarten is ze niet terug te vinden. In die omgeving zou volgens de overlevering wel een 'koet' geweest zijn waar de klei werd gedolven. Het zou op de oude kaarten om het langwerpige gebouw kunnen gaan op de hoek van de Fonteinstraat en de huidige Schoolstraat.

Het is niet onlogisch dat er in en rond Hasselt verschillende pannenbakkerijen geweest zijn die goede zaken deden in perioden dat de stad 'versteende' en verder groeide. Dat was in de eerste helft van de 19de eeuw zeker het geval, wanneer in 1845 de oude omwalling verdwijnt.


Meer foto's


Bronnen
- Hasel.be
- Info over De Langeman in de inventaris van LECA vzw
- Mondelinge info Jos Sterk, waarvoor dank!
- Delcampe