Panoven Holt fiche POAN018  


Panoven Holt


Naam
Panoven Holt


Type
Pannenoven


Ligging
Toponiem: Holt, Beverst
Adres: Pannenovenweg, Bilzen
Kadasterperceel: -
Coördinaten: 50,88599; 5,4783


Periode
1848 - >1914


Eigenaar
Mathieu Bollen


Toestand
Gesloopt/verdwenen.


Beschrijving/informatie/geschiedenis

Mathieu Bollen, (1822-1901), schepen van Beverst, was de zoon van Renerus Bollen en Anna Maria Geuskens. Hij was getrouwd met Barbara Moris (1827-1901). Hij bezat in Holt een boerderij met een behoorlijke stuk grond, gelegen op de hoek van de grote weg en de Stalhofsteeg (nu Asbornestraat) met aansluiting op de Blindeweg (nu Pannenovenweg). Na de dood van zijn ouders vroeg Mathieu Bollen aan de gemeente Beverst een vergunning aan om achter het Panishof enkele brikkenovens op te richten. Dit werd hem toegestaan door de gemeenteraad van Bilzen op 22 juni 1848: "…que personne ne s’est opposé à l’établissement de plusieurs fours à Briques que le Sr. Mathieu Bollen propriétaire domicilié à holt dépendence de cette commmune est intentionné d’établir sur une pièce de terre sis dans la campagne de holt."

Na verloop van tijd werd overgeschakeld op de productie van pannen. Mathieu stierf in 1901, waarschijnlijk werd zijn pannenbakkerij verder gezet door een van zijn zonen (Johannes?). De activiteit liep ten einde tijdens het interbellum.

We beschikken niet over een concrete beschrijving van deze pannenoven. Op de militaire kaart van 1873 zijn allicht twee droogloodsen zichtbaar, op die van 1904 zijn het drie droogloodsen. Op het Primitief Kadaster of de Buurtwegenatlas zijn nog geen gebouwen zichtbaar. Op de kaart van 1939 bestaat de panoven blijkbaar niet meer. Nu is er op deze plek nog een boerderijtje.

Op de pannenbakkerij werkte vermoedelijk ook Jan Slechten als pannenbakker. In een stamboom vonden we Jan Slechten (1832-1893), gehuwd met Anna Elisabeth Vandenbosch (1829-1908). In 1862 stond hij genoteerd als pannenbakker, wonende te Holt.

De straat waar de pannenoven lag, kreeg haar naam Pannenovenweg in 1979. Voordien heette ze Kapelstraat. In de Buurtwegenatlas heeft ze de naam Blindeweg.


Meer foto's


Bronnen
- De pannebakkerijen in Limburg, 1841-1844', W. Driesen, Volkskunde, nr. 3 (1981), p. 215-239.
- Geneanet
- Website Maurice Martens, gezinsconstructies Bilzen en Hoeselt
- Informatie van Frans Maurissen over deze pannenoven en de oorsprong van de naam van de Pannenovenstraat (waarvoor dank!)