Panoven Geebroeck fiche POAN017  


Panoven Geebroeck


Naam
Panoven Geebroeck


Type
Pannenoven


Ligging
Toponiem: Geebroeck
Adres: Driekruisenweg, Tongeren
Kadasterperceel: A 149 B, D en E en A 151 E
Coördinaten: 50,79282; 5,46282


Periode
<1866 - >1926


Eigenaar
Familie Christiaens, laatste eigenaar Désiré Christiaens


Toestand
Gesloopt/verdwenen.


Beschrijving/informatie/geschiedenis

De eigenaar van deze pannenoven was de familie Christiaens. Deze familie was een echte pannenbakkersfamilie die in Tongeren verschillende steenbakkerijen en pannenovens bezat.

Deze pannenoven staat op de militaire kaart van 1873, maar komt niet voor op het primitief kadaster (1843), de Buurtwegenatlas (1845) of de Kaart Vandermaelen (1854). De pannenoven werd dus waarschijnlijk ergens tussen 1850 en 1860 (uiterlijk 1873) opgericht. De pannenfabriek had allicht één oven en twee droogloodsen.

De eerste eigenaar van de oven was Henri Christiaens. Hij was gehuwd met Joséphine Hoegaerts. Hij zou de oven gebouwd hebben in 1863.
Kort daarna, in 1864, overlijdt hij en werd de oven verder uitgebaat door zijn zonen Hubert en Joseph Christiaens. Het is onduidelijk of zij steeds samen de oven hebben uitgebaat.

In 1866 is Joseph Christiaens pannenbakker. Joseph (1843-1887) was gehuwd met Jeanne Mathilde Ghysens. in 1876 is er sprake van zijn broer Hubert Christiaens. Hubert (1841-1901) was gehuwd met Rosalie Christine Ghysens, de zus van Jeanne Mathilde. Vanaf 1900, allicht na het overlijden van zijn vader, is Desiré Christiaens (1877-1934), zoon van Hubert, eigenaar en pannenbakker.

De pannenbakkerij wordt verschillende keren te koop aangeboden via een openbare verkoop. Dat is zeker het geval in 1894 én in 1904. Toch blijft de pannenbakkerij tot het einde (in 1926?) eigendom van Desiré Christiaens.

Andere pannenovens die door de familie Christiaens werden uitgebaat waren de de panoven aan de Gasthuisbosdreef en de steenbakkerij Christiaens-Vandenryst aan de Koninksemsteenweg.


Meer foto's
Bronnen
- De pannebakkerijen in Limburg, 1841-1844', W. Driesen, Volkskunde, nr. 3 (1981), p. 215-239.
- Informatie van Luc Christiaens over de pannenbakkersfamilie Christiaens (waarvoor dank!)
- Industrieel erfgoed Tongeren, tijdens de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw