Panoven Meevis Koninksem fiche POAN016  


Panoven Meevis Koninksem


Naam
Panoven Meevis Koninksem


Type
Pannenoven


Ligging
Toponiem: -
Adres: Koninksem, Tongeren
Kadasterperceel: -
CoŲrdinaten: 50,76685; 5,44066


Periode
+/-1778


Eigenaar
Jacob Meevis


Toestand
Gesloopt/verdwenen.


Beschrijving/informatie/geschiedenis

Deze panoven is enkel bekend van een vermelding in het archievenovericht van de stad Tongeren. Het gaat om een akte uit 1778 van de Schepenbank Koninksem waarin blijkbaar beschreven staat dat de familie Bonten hun deel van een huis met pannenoven te Koninksem verkopen aan Jacob Meevis uit Koninksem.

Jacob Meevis (Mewis) is gehuwd met Maria Agnes Bonten. Dat blijkt ook uit het parochieregister van Koninksem. Hij trouwt met Maria Agneta op 17 september 1771 in de parochie Koninksem. Jacob is de zoon van Henricus Mewis en Ida Vanderdonck en hij is afkomstig van Alken. Maria Agneta Bonten is in Koninksem geboren als dochter van Mathias Bonten en Joanna Maria Tilens. De pastoor vindt het interessant om te vermelden dat ze 'prope Jecoram, vulgo in't Pannenhuijs quondam habitantinum', dwz. 'woonden eertijds in de buurt van de Jeker, (in de volksmond) in't Pannenhuijs'.

Het lijkt er op dat de familie of de ouders van Maria Agnes Bonten het familiebezit (waaronder een panoven!) enkele jaren na het huwelijk aan het jonge koppel verkopen.


Meer foto's


Bronnen
- De pannebakkerijen in Limburg, 1841-1844', W. Driesen, Volkskunde, nr. 3 (1981), p. 215-239.
- Parochieregisters Koninksem, website Rijksarchief